Još je jedan mjerač inflacije vruć, a proizvođačke cijene u travnju su u odnosu na prije godinu dana skočile 6.2%

Workers assemble a three-wheeled electric fun utility vehicle (FUV) at the Arcimoto manufacturing facility in Eugene,…

Ovotjedne najzanimljivije sportske poslovne priče

In this week’s SportsMoney Playbook: the world’s most valuable sports teams, the Hornets’ NFT experiment and Dan…

Zašto se dionice ruše i što trebate znati

After setting record after record, stocks are taking a hit. This episode of What’s Ahead explains…

Medvjeđi trend nastavlja se i nakon snažnih američkih podataka o PPI

The EUR/USD is wavering as traders continue to focus on the strong US inflation numbers and…

Izvršna direktorica AMD-a Lisa Su Rocked Semiconductor Boy's Club

Izvršna direktorica AMD-a Lisa Su postigla je epski zaokret u tehnologiji - vjerojatno najveći od ...

モ バ イ ル フ ァ ク ト リ ー, NFT マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス 「ユ ニ マ」 の PR と し て 「Sredstva」 で 広 告 事業 フ ァ ン ド 公開. 投資 家 に 「駅 メ モ! Naši šina」 の 初 回 NFT オ ー ク シ ョ ン 参加 権

モ バ イ ル フ ァ ク ト リ ー, 「ユ ニ マ」 の PR と し て 「sredstva」 で 広 告 事業 フ ァ ン ド 株式会社 モ バ イ ル フ ァ ク ト リ ー と 株式会社 ビ ッ ト フ ァ ク ト リ ー が, フ ァ ン ズ 株式会社 が 運 営 す る 貸 付 フ ァ ン ド の オ ン ラ イ ン マ ー ケ ッ ト 「sredstava (フ ァ ン ズ)」 上 で, NFT マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス「ユ ニ マ」 の 認知 向上 お よ び 事業 拡 大 を 目的 と し た 新 し い プ ロ モ ー シ ョ ン 開始 を 発 表 し た. 具体 的 に は 「sredstva」 に て 『NFT マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス「ユ ニ マ」広 告 事業 フ ァ ン ド # 1』 と い う フ ァ ン ド を 公開. こ の フ ァ ン ド に投資 し た ユ ー ザ ー に 対 し て, 2021 年 夏 以降 に 「ユ ニ マ」 で 実 施 す る 予 定 の モ バ イ ル フ ァ ク ト リ ー 社 の 位置 ゲ ー ム 「駅 メ モ! Naši šina」 の 駅 を デ ジ タ ル 資産 に し た NFT (駅 ト ー ク ン) の 初 回 オ ー ク シ ョ ン に ご招待 す る 権 利 が 与 え ら れ る と の こ と. さ ら に 同 ゲ ー ム で 利用 で き る ア イ テ ム が も ら え る 特 典 コ ー ド の 配 布 や, 初 回 オ ー ク シ ョ ン に お け る キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク キ ャ ン ペ ー ン の 実 施 も 予 定 し て い る と の こ と だ. 「駅 メ モ! Naši šina」と NFT © 2014 駅 メ モ! プ ロ ジ ェ ク ト 「駅 メ モ! Naši šina」 は, 全国 9,000 ヶ 所以 上 あ る 駅 を 対 象 と し た 位置 情報 連 動 型 ゲ ー ム. 今 回 ユ ニ マ と の 連 携 に 際 し た 新 機能 と し て, プ レ イ ヤ ー が 利用 料 を 支 払 い「フ ェ ア マ ス タ ー」 と し て 駅 を 盛 り 上 げ る 「フ ェ ア」 を 開 催 で き る 機能 と, プ レ イ ヤ ー が NFT 化 さ れ た 駅 (= 「駅 ト ー ク ン」) を 「ユ ニ マ」 を 通 じ て 購入 す る こ と で 「ス テ ー シ ョ ン オ ー ナ ー」 に な れ る ス テ ー シ ョ ン オ ー ナ ー 機能 が実 装 さ れ る と の こ と. そ し て NFT の 所持 者 で あ る ス テ ー シ ョ ン オ ー ナ ー は, 「フ ェ ア」 が 開 催 さ れ れ ば フ ェ ア マ ス タ ー か ら の 定期 的 な 利用 料 を 得 る こ と が で き る と の こ と. ま た そ の NFT は, 他 社マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス に て て 売 却 す る こ と も で き る よ う。…

Tether otkriva raščlambu svojih rezervi prvi put od pokretanja 2014. godine

Izdavač Stablecoina Tether, prvi put od pokretanja 2014. godine, otkrio je kvar ...

Predviđanje cijene Filecoina: Filecoin poskočio na 88 dolara, preokret danas? 

TL; DR Breakdown FIL uklanja podršku od 120 USD. Daljnja negativna strana odbijena je oko 190 USD. Najbliži otpor oko 130 dolara. Današnji ...

UniLend se udružio s Genesis Shardsom kako bi proširio likvidnost

Pozdravljeni kao moćna mreža inficirana blockchain-om koja koristi kombinaciju spot trgovine i usluga tržišta novca, ...

McDonald's podiže plaće po satu za restorane u vlasništvu tvrtke

Tonuće proljeće, PA - 19. travnja: Natpis u restoranu McDonald's na Penn Ave u ...

Amazon i Walmart pužu za maloprodajnu nadmoć jer Pandemija pojačava prodaju za oba diva

Osnivač Amazona Jeff Bezos, 2019. Agencija Anadolu putem Getty Imagesa. Pandemija je 2020. osigurala…

Pregled odluke o kamatnim stopama Meksičke banke

Cijena USD / MXN poskakuje unaprijed ispred pomno praćenih kamatnih stopa Bank of Mexico ...

Upoznajte RXI, revolucionarno rješenje za obavještavanje o rizicima u stvarnom vremenu

Nestabilna su vremena još uvijek pred nama, a brokerske kuće suočene su s mnogim neizvjesnostima, a povećane su mogućnosti kroz ...

Alibaba cilja rast prihoda od 30% nakon prvog gubitka od 2012. godine

TipRanks 3 dionice trguje po najnižim cijenama; Analitičari kažu da se "kupujte" ulaganje tiče dobiti, a ...

Big Time Studios prikuplja 10.3 milijuna američkih dolara za financiranje serije A kako bi NFT-ove doveo do popularnih videoigara

U skladu sa sve većim brojem inovatora koji ulaze u NFT Metaverse, Big ...

Predviđanje cijene za zamjenu $ 35 | Kriptopolitski

TL; DR Analiza predviđanja cijena za zamjenu pokazuje da cijena UNI-a formira uzlazni obrazac od početka ...

Dionice odabiru visoke cijene pumpi za gorivo

Cijene plina narasle su iznad 3 dolara galona, ​​najviše od kraja 2014. godine, dok je kolonijalni cjevovod ...

Republikanci tvrde da "engleska kraljica" podržava zahtjeve za identifikaciju birača - evo zašto su propustili oznaku

Republikanci Topline proslavili su kraljicu Elizabetu II kao nevjerojatnu pristašu u njihovoj neprekidnoj borbi protiv ...

Nestlé je pobijedila u svjetskoj borbi za hranu, PepsiCo najveći u pićima uz pomoć grickalica

S restoranima koji su barem djelomično zatvoreni tijekom pandemije, a ljudi jedu više svog ...

Hong Kong poduzima sljedeći korak u testiranju digitalnih juana za međunarodnu upotrebu

Iako je svijet opsjednut DeFi-jem, NFT-ovima i rastućim cijenama kriptoa, Kina je zadržala ...

Shield Finance prikuplja 780 tisuća američkih dolara za prvu platformu za agregiranje osiguranja DeFi

Nakon uspješnog završetka svog kruga privatnog financiranja vrijednog 780 tisuća američkih dolara, Shield Finance objavit će svoj ...

Zašto je prodaju dionica na burzi dobra vijest

Veličina teksta Bik tržišta dionicama obično počinju kad zarada još pada kao ...

【速 報】 NFT ゲ ー ム 開 発 で ユ ニ コ ン 企業 に に 、 ニ モ カ ・ ブ ブ 約 97 約 円 の 資金 調 at Yat Siu 取材)

NFT ゲ ー ム 開 発 で ユ ニ コ ー ン 企業 に, ア ニ モ カ · ブ ラ ン ズ が 約 97 億 円 の 資金 調 達 香港 拠 点 の NFT ゲ ー ム 開 発 企業 ア ニ モ カ · ブ ラ ン ズ (Amimoca Brands) が 評 価 額 約 1,000 億 円 で, 約 97 億 円 (88,888,888 米 ド ル)の 資金 調 達 を 実 施 し た こ と を 発 表 し た. ア ニ モ カ · ブ ラ ン ズ は, F1 Delta vrijeme, pješčanika, MotoGPTM paljenja 等 の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ゲ ー ム の 成功 や REVV や SAND な ど の 関 連 ト ー ク ン の 発 表 を 経 て, ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン, NFT,ゲ ー ム 分野 を 牽引 し て い る 企業. ま た 既 に dotjeran Labs, Opensea, Bitski, osovina Infinity な ど 多 く の 企業 へ の 投資 で 成果 を 出 し て い る. そ し て ア ニ モ カ · ブ ラ ン ズ は, ユ ニ コ ー ン 企業 に な っ た こ と を 記念 し て、 投資 家 、 主要 パ ー ト ナ ー 、 サ ポ ー ー に NFT の 発 行 を 発 表 し た と こ と だ。 こ の 資金 調 達 Kingsway Capital 、 RIT Capital…

Ponovno posjećivanje proizvođača: Proširivanje TAM-a

Brzo prihvaćanje Cijeneći prvu internetsku skrbničku kreditnu sposobnost tvrtke DeFi: MakerDAO Maker trenutno radi na sjeveru ...

Kako vratiti naše pravo na digitalnu privatnost?

Nova generacija blockchaina povećava protok na nekoliko tisuća transakcija u sekundi s novim inženjerskim rješenjima poput ...

Predviđanje cijene Ethereuma: Ethereum skočio na 3,600 USD, priprema li se za rast?

TL; DR Breakdown ETH ponovno razbija 3,800 USD i ponovno testira 3,600 USD. Najbliži otpor od 4,000 dolara. Sljedeća glavna meta ...

Tokamak (tona) u porastu, vrijednost je prerasla 13.30% u šest sati

Kanadski BTC rudari kako bi nadoknadili bitcoin ugljični otisak Tokamak (TON) trenutačna su na ljestvici # 699 Tržište uživo ...

MSCI će zamijeniti dionice Alibabe iz New Yorka s Hong Kongom u dionicama

Signage za Alibaba Group Holding Ltd. pokrivaju pročelje New York Stock Exchange-a ...

Comcast i povelje vode dok se prijeti strujanje

Medijske tvrtke u Forbes Global 2000 posluju u doba velike industrije ...

Appleov vodeći oglas proširio se kao Coinbase, DoorDash oluja na ljestvici

Potaknut naletom čudovišnih debija na javnom tržištu, rekordnih 177 tehnoloških tvrtki sletjelo je na ovaj ...